An update regarding Jenny Rissveds and the Swedish Cycling Federation (in Swedish only)

Stockholm – den 15 januari 2018 

Gemensam kommunikation från Sportyard och Svenska Cykelförbundet beträffande avtalskonflikten mellan Jenny Rissveds och Svenska Cykelförbundet

På förekommen anledning, och då Svenska Cykelförbundet (SCF) tidigare har meddelat att den avtalskonflikt som har uppstått mellan Jenny och SCF skulle ha varit löst innan årsskiftet, har Jennys management och SCF följande kommentar att lämna.

Trots ambitionen om det motsatta har parterna inte kommit fram till en lösning i sakfrågan.

SCF har sedan ett antal dagar utsett en delegation bestående av SCFs generalsekreterare Leif Karlsson samt styrelseledamoten Fredrik Kessiakoff och som har mandat att föra vidare diskussioner med Jennys företrädare, i detta fall Sportyard, samt andra intressenter i ärendet.

Sportyard och SCFs delegation har redan haft ett inledande möte och har kommit överens om principerna för de fortsatta diskussionerna.

”Vi är har hela tiden varit tydliga med att vi vill reda ut de olika uppfattningar som finns beträffande sponsorsituationen kring landslaget samt att vi vill medverka till en lösning. Vi ser mycket positivt på att SCF har avdelat två personer för oss att fortsätta diskussionerna med, vilket vi ser fram emot att göra inom den gruppen. Vår förhoppning är att vi ska hitta en lösning inom den omedelbara närtiden.” kommenterar Johan Elliot, Sportyard, de nya samtalen.

Leif Karlsson, SCF, lämnar följande kommentar:
”Vår strävan har hela tiden varit att hitta en lösning på den här frågan. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för att våra bästa cyklister skall kunna tävla för Sverige. Vi ser nu fram emot att i nära samarbete med Sportyard och Jenny hitta en lösning som ger förutsättningarna för henne att representera Sverige under 2018.”

Parterna har för avsikt att inte lämna några ytterligare kommentarer i detta ärende innan dess att samtalen har avslutats.

Vid frågor till SCF, kontakta Leif Karlsson:
08-6996368 | leif.karlsson@scf.se

Vid frågor gällande Jenny eller Sportyard, ring eller maila Johan Elliot:
0708-309889 | elliot@sportyard.com

Sportyard (formally Sportyard Aktiebolag) has made a few changes during 2016 and into the 2017...

The Olympic gold medalist Jenny Rissveds has today announced that she is terminating her...